Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
09/03/2016, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ИЗТОК"
1. Изслушване на кандидатите за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита на конкуренцията.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума