Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
27/04/2016, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 602-01-14, внесен от Министерски съвет на 31 март 2016 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, № 602-01-17, внесен от Министерски съвет на 12 април 2016 г. -- за първо гласуване.
3. Представяне, обсъждане и приемане на проект за решение за вземане на акт от Препоръка № 204 на Международната организация на труда относно прехода от неформална към формална икономика, приета на 104-тата сесия на Международната конференция на труда на 12 юни 2015 г. в Женева, № 602-03-6, внесен от Министерски съвет на 4 април 2016 г.
4. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 654-01-57, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 20 април 2016 г. -- за първо гласуване.
5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума