Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
06/07/2016, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за концесиите, № 602-01-29, внесен от Министерски съвет на 9 юни 2016 г. -- за първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и приемане на проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г., № 602-03-13, внесен от Министерски съвет на 27 май 2016 г.
3. Представяне, обсъждане и приемане на предложение за произвеждане на национален референдум с въпроси:
1. Подкрепяте ли да се въведе регулация на пазара на горива, така че да се гарантират по-ниски цени в бензиностанциите?
2. Подкрепяте ли да се премахне ограничението едно лице да може да открие не повече от 4 аптеки на територията на страната, за да стане пазарът по-конкурентен и да се намалят цените в аптеките?
3. Подкрепяте ли да отпадне напълно държавната субсидия за финансиране на политическите партии и коалиции?
4. Подкрепяте ли броят на народните представители да бъде намален от 240 на 120?
5. Подкрепяте ли да отпадне имунитетът на народните представители?,
№ ПГ-539-01-11, внесено от Инициативен комитет на 3 февруари 2016 г.
4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума