Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по икономическа политика и туризъм
26/10/2016, 14:00
пл. "Народно събрание" 2, зала "ЗАПАД"
Комисията по икономическа политика и туризъм ще проведе съвместно заседание с Постоянно действащата подкомисия за наблюдение на дейността в областта на защитата на потребителите и ограничаване на монополите

1. Представяне, обсъждане и приемане на Доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2015 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет, № 602-00-54, внесен от Министерски съвет на 29 август 2016 г.
2. Изслушване на Комисията за защита на потребителите относно резултати от извършени проверки от комисията.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума