Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по отбрана
МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ
МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ
председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР СПАСОВ ДИМИТРОВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
ДОНЧО СПАСОВ БАКСАНОВ
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ
КЪНЧО ЯНЕВ ФИЛИПОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
НЕНО ХРИСТОВ ВЛАЙКОВ
НЕНО ХРИСТОВ ВЛАЙКОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ
ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТОЯН ДИМИТРОВ ТОНЕВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ТОНЕВ
член
28/11/2014 - 25/02/2015
Информация
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
ЦВЕТОМИР ЦВЯТКОВ МИХОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация