Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
26/05/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 502-01-31, внесен от Министерския съвет на 24 април 2015 г.
  На свое заседание, проведено на 13 май 2015 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 502-01-31, внесен от Министерския съвет на 24 април 2015 г.
  На заседанието присъстваха представители от Министерство на финансите: Фейзи Бекир, заместник-министър и Людмила Петкова, директор на Дирекция "Данъчна политика" и от Агенция "Митници": Станислава Йорданова, директор на Дирекция "Правно-нормативна дейност" и Цецка Дочева, началник отдел "Административно-наказателна дейност и разследващи органи".

  Законопроектът бе представен от заместник-министър Фейзи Бекир, който изтъкна значението на предлаганите промени и изброи всички по-важни, свързани с въвеждане на тестове за психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници” и предоставяне на правна възможност за временно преместване на митническите служители; Реализиране на стоките, които се задържат от митническите органи. Промяна в административния акт, с който се определят неплатени публични държавни вземания. Отмяна на разпоредби в Закона поради пряка приложимост на разпоредби на европейски актове. Обмен на информация между Министерството на вътрешните работи и Агенция „Митници”. Завишаване на санкциите при контрабанда на стоки. Разширяване на правомощията на митническите служители за разследване на данъчни престъпления само по отношение на ДДС от внос и акцизи. Възлагане на митническите органи да извършват оперативно-издирвателна и конвойна дейност при осъществяване на правомощията си по предотвратяване, разкриване и пресичане на митнически и данъчни престъпления.
  От Агенция „Митници”, Станислава Йорданова, директор на Дирекция „Правно-нормативна дейност” подкрепи внесените предложения като навременни и важни и изтъкна, че въвеждането на разпоредби за провеждане на оперативно-издирвателна дейност в голяма степен ще улесни разследването на престъпления, които са в обекта и обхвата на разследващите митнически инспектори.
  Цецка Дочева, началник отдел „Административно-наказателна дейност и разследващи органи”, Агенция „Митници” отбеляза, че при провеждане на оперативно-издирвателна дейност с внесените предложения митническите органи няма да имат възможност да извършват оперативно-издирване, свързано с прилагане на специални разузнавателни средства, оперативно внедряване, контролирани доставки и доверителни сделки.

  В последвалият дебат отношение взеха народните представители Стефан Дедев, Иван Иванов, Красимир Янков, Светослав Белемезов и Мустафа Карадайъ.
  Изказаните становища от народните представители се обединиха в подкрепа на законопроекта но бяха изразени съмнения относно ефективността на действията и необходимостта от разширяване на правомощията на служителите от „Агенция Митници“ при разследването на данъчни престъпления.

  В резултат на проведените разисквания, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 9 гласа „за“, 1 глас „против“ и 3 гласа „въздържал се“ подкрепи Законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 502-01-31, внесен от Министерския съвет на 24 април 2015 г. и предлага на Народното събрание да го приеме на първо гласуване.


  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред:

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума