Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по труда, социалната и демографската политика
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ
РАДАН МИЛЕНОВ КЪНЕВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ
член
27/11/2014 - 05/11/2015
Информация
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ
член
27/11/2014 - 10/12/2014
Информация
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
член
12/11/2015 - 26/01/2017
Информация
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ
ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ
ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА
член
03/06/2016 - 26/01/2017
Информация
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
член
27/05/2016 - 26/01/2017
Информация
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
член
27/11/2014 - 18/05/2016
Информация
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ
РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ
член
27/11/2014 - 03/06/2016
Информация