Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ
БОРИСЛАВ МИХАЙЛОВ БОРИСОВ
председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ
зам.-председател
11/02/2015 - 26/01/2017
Информация
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АНТОН АНГЕЛОВ ДОЛАПЧИЕВ
АНТОН АНГЕЛОВ ДОЛАПЧИЕВ
член
23/07/2015 - 26/01/2017
Информация
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ
БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ
ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ
член
27/11/2014 - 11/02/2015
Информация
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ
ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
27/11/2014 - 23/07/2015
Информация
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ
член
22/06/2016 - 26/01/2017
Информация
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
член
12/11/2015 - 26/01/2017
Информация
КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ
КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ
член
27/11/2014 - 06/11/2015
Информация
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА
член
27/11/2014 - 20/01/2016
Информация
ПЕТЪР ХРИСТОВ БЕКОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ БЕКОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
член
27/11/2014 - 22/06/2016
Информация