Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Интеграция на младите хора в европейска България. Проблемите на младежта: митове и реалност
28/04/2015
„Съвместната работа на държавните институции, неправителствените младежки организации и бизнеса са необходимата предпоставка за получаването на ефективни резултати в сферата на младежката политика. Излезлите в чужбина над 1 500 000 българи, предимно в младежка възраст, вече са и родители на 300 000 деца, които са родени там. И някои тях няма и да научат български, няма да се върнат в България“ – с тези думи председателя на парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта – проф.д-р Борислав Борисов откри на 28 април 2015 г. кръгла маса на тема „Интеграция на младите хора в европейска България. Проблемите на младежта: митове и реалност”.
Събитието бе организирано от Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта и Министерството на младежта и спорта, с участието на МОН и МТСП, с домакин - Университета за национално и световно стопанство.
България губи по 2 милиарда лева на година от пасивността на младите хора. Близо 23 % от младежите у нас не са активни и не правят нищо, съобщи заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов. Според него изключително важно е да се работи с пасивните млади хора, засегнати от проблема NEEDS, и да се провокира тяхната активност.
„България е на едно от първите места по младежка безработица, затова не можем да си позволим да финансираме по Националната програма за младежта художествени дейности, които се предлагат в проекти на младежки организации, посочи още Калин Каменов. – Ако не променим начина си на работа и не стигнем до младите хора, които имат нужда от помощ, ако ние, държавните институции, неправителствените организации, областните управители и бизнеса не работим в екип на терен, резултатите всяка година ще бъдат едни и същи”.
Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова съобщи, че в последните няколко месеца младежката безработица е 17,7% по данни на Националния статистически институт и е с четири пункта по-ниска в сравнение с 2013 г. Също така предстои стартирането на три програми за заетост и обучение на младежи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020. Общият им бюджет е 181 млн. лева.
По програма „Активни“ са осигурени 26 млн. лева за активиране и включване в заетост на младежи до 29 години“, съобщи заместник-министър Русинова. Тя поясни, че операцията ще бъде насочена към неактивните младежи. Целта е те да се регистрират в бюрата по труда и да бъдат включени в заетост, обучение или върнати в образователната система.
Бюджетът на програма „Обучения и заетост на младите хора“ е в размер на 115 млн. лева. Тя е насочена към вече регистрираните в Бюрата по труда като безработни младежи до 29 г. „С осигурените средства те ще бъдат включени в обучения и субсидирана заетост“, посочи заместник-министър Русинова.
„Младежите са приоритетна група и в операция „Ново работно място 2015“, отбеляза заместник-министърът. Тя поясни, че схемата е насочена към най-уязвимите групи на пазара на труда. „Планът ни е да комбинираме мерки за осигуряване на подходящо обучение, включително и на работното място, с предоставянето на стимули за работодателите за разкриване на нови работни места“, отбеляза заместник-министърът. Бюджетът на програмата е 40 млн. лева, а бенефициенти са работодателите.
Заместник-министър Русинова представи пред участниците във форума и вече стартиралата програма „Младежка заетост“. Средствата по нея са в размер на 35 млн. лева. „Тук усилията ни са насочени към подобряването на конкурентоспособността на младите хора на пазара на труда. Ще се осигури възможност за стажуване или обучение по време на работа. По този начин ще улесним прехода от образование към заетост“, отбеляза заместник-министърът.
Във връзка с възможностите за развитие на младежкото предприемачество Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще отвори регионални офиси в страната, за да се осъществи по-тесен контакт между младите хора и бизнеса, съобщи Никола Стоянов от агенцията.
Изводите, около които се обединиха участниците в кръглата маса са: провокиране на информираност относно проектите и програмите, които предлагат възможности за реализация на младите хора в България и в най-малките населени места, облекчаване на достъпа до пазара на труда, фокусиране върху нуждите на работодателите от съответните умения и способности и младежкото предприемачество.