Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по културата и медиите
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
председател
12/12/2014 - 09/06/2016
Информация
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ
председател
27/11/2014 - 09/12/2014
Информация
СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ
председател
10/06/2016 - 26/01/2017
Информация
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
зам.-председател
12/11/2015 - 26/01/2017
Информация
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/02/2015
Информация
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
зам.-председател
26/02/2015 - 06/11/2015
Информация
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА
ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА
член
27/11/2014 - 06/11/2015
Информация
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
член
12/11/2015 - 26/01/2017
Информация
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ
член
26/02/2015 - 26/01/2017
Информация
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
КРАСИМИРА ПЕНЕВА АНАСТАСОВА
член
27/11/2014 - 26/02/2015
Информация
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
член
27/11/2014 - 03/06/2016
Информация
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
член
27/11/2014 - 12/12/2014
Информация
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
ПОЛИНА КРЪСТЕВА КАРАСТОЯНОВА
член
09/06/2016 - 10/06/2016
Информация
РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
РОСЕН ПЕТРОВ ПЕТРОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
САЛИХА ХАКИФ ЕМИН
САЛИХА ХАКИФ ЕМИН
член
27/11/2014 - 20/01/2016
Информация
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
член
22/06/2016 - 26/01/2017
Информация
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ
член
27/11/2014 - 21/01/2016
Информация