Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите
БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА
БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА
председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АНТОН АНГЕЛОВ ДОЛАПЧИЕВ
АНТОН АНГЕЛОВ ДОЛАПЧИЕВ
член
15/01/2015 - 26/01/2017
Информация
БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ
БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ
член
28/11/2014 - 04/03/2015
Информация
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
член
28/11/2014 - 04/03/2015
Информация
БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ
БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ
ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ
член
28/11/2014 - 10/12/2014
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН
член
28/11/2014 - 20/01/2016
Информация
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
НЕЛИ РУСКОВА ПЕТРОВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ
ШАБАНАЛИ АХМЕД ДУРМУШ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация