Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Заседание на Обществения съвет
25/10/2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общественият съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите ще проведе редовно заседание на 04.11.2016 г. (петък) от 10.00 ч. до 12.00 ч., в зала 142, в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър І” № 1, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Обсъждане на Законопроект за държавния бюджет за 2017 г., внесен от Министерски съвет на 31.10.2016 г.

2.Обсъждане на проект на Закон за доброволчеството № 654-01-127, внесен от Бойка Маринска и група народни представители на 18.10.2016 г.

3.Разни