Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ
СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ
АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ
АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
член
15/01/2015 - 11/03/2015
Информация
ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
член
18/03/2015 - 12/11/2015
Информация
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
ГЕОРГИ ЧАВДАРОВ АНАСТАСОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПАНАЙОТОВА
член
12/11/2015 - 26/01/2017
Информация
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ
член
27/11/2014 - 04/12/2014
Информация
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ
член
27/11/2014 - 20/01/2016
Информация
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация