Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ
председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
зам.-председател
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ
АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
КАМЕН КОСТОВ КОСТАДИНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
КОСТАДИН ИВАНОВ МАРКОВ
КОСТАДИН ИВАНОВ МАРКОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
член
27/11/2014 - 06/11/2015
Информация
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
член
23/03/2016 - 26/01/2017
Информация
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ
МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ
МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ
член
03/06/2016 - 26/01/2017
Информация
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СТЕФАН СТАЙНОВ ЖЕЛЕВ
СТЕФАН СТАЙНОВ ЖЕЛЕВ
член
12/11/2015 - 23/03/2016
Информация
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ
член
27/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ
ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ
член
27/11/2014 - 03/06/2016
Информация