Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ
зам.-председател
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ
АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
член
28/11/2014 - 20/01/2016
Информация
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
член
10/12/2014 - 26/01/2017
Информация
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА
МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
член
28/11/2014 - 20/01/2016
Информация
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
НАЙДЕН МАРИНОВ ЗЕЛЕНОГОРСКИ
НАЙДЕН МАРИНОВ ЗЕЛЕНОГОРСКИ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ
СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ
член
28/11/2014 - 26/01/2017
Информация