Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

Комисия по политиките за българите в чужбина
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ
председател
04/03/2015 - 03/06/2016
Информация
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ
председател
03/06/2016 - 26/01/2017
Информация
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА
зам.-председател
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА
зам.-председател
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
зам.-председател
04/03/2015 - 20/01/2016
Информация
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ
зам.-председател
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ
БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
БОРИСЛАВ РАЙЧОВ МИЛАНОВ
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
ДИМИТЪР КРУМОВ ТАНЕВ
ДИМИТЪР КРУМОВ ТАНЕВ
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ЯНКОВ ИЛИЕВ
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
КАТЯ НИКОЛАЕВА ПОПОВА
КАТЯ НИКОЛАЕВА ПОПОВА
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ
КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ
член
04/03/2015 - 06/11/2015
Информация
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
ЛЪЧЕЗАР СТАМЕНОВ НИКИФОРОВ
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
МЕХМЕД ЮМЕР АТАМАН
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
МИХАИЛ ПАРАШКЕВОВ ТОДОРОВ
МИХАИЛ ПАРАШКЕВОВ ТОДОРОВ
член
12/11/2015 - 26/01/2017
Информация
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ
член
04/03/2015 - 12/11/2015
Информация
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
член
12/11/2015 - 26/01/2017
Информация
РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
РУМЕН ДИНЕВ ЖЕЛЕВ
член
04/03/2015 - 23/07/2015
Информация
РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ
РУСЛАН ЗДРАВКОВ ТОШЕВ
член
23/07/2015 - 12/11/2015
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
член
04/03/2015 - 26/01/2017
Информация
СТЕФАН СТАЙНОВ ЖЕЛЕВ
СТЕФАН СТАЙНОВ ЖЕЛЕВ
член
23/03/2016 - 26/01/2017
Информация