Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА, ЕНЕРГЕТИКА И ТУРИЗЪМ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
председател
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
зам.-председател
01/06/2011 - 23/03/2012
Информация
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
зам.-председател
14/07/2010 - 19/05/2011
Информация
ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ
ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ
зам.-председател
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
зам.-председател
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
зам.-председател
30/07/2009 - 10/12/2009
Информация
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
зам.-председател
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация
СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ
СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ
зам.-председател
30/07/2009 - 17/06/2010
Информация
АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
АННА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВА
член
30/07/2009 - 29/06/2012
Информация
АРИФ САМИ АГУШ
АРИФ САМИ АГУШ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
БОРИС КРУМОВ ГРОЗДАНОВ
БОРИС КРУМОВ ГРОЗДАНОВ
член
14/07/2010 - 14/03/2013
Информация
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
член
30/07/2009 - 01/06/2011
Информация
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
член
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИКОНОМОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ ИКОНОМОВ
член
30/07/2009 - 04/11/2011
Информация
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
член
30/07/2009 - 14/07/2010
Информация
ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ
ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ
член
30/07/2009 - 11/04/2012
Информация
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ
член
09/03/2011 - 03/10/2012
Информация
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ
член
30/07/2009 - 21/03/2012
Информация
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
ДОБРОСЛАВ ДИЛЯНОВ ДИМИТРОВ
член
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ
член
30/07/2009 - 09/06/2010
Информация
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ
ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ИВАН ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ
ИВАН ЙОРДАНОВ БОЖИЛОВ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
член
22/06/2012 - 14/03/2013
Информация
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
член
30/07/2009 - 10/02/2011
Информация
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА
ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА
член
21/03/2012 - 14/03/2013
Информация
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
член
10/12/2009 - 14/03/2013
Информация
НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ
НЕДЯЛКО ЖИВКОВ СЛАВОВ
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
НЕДЯЛКО ТЕНЕВ НЕДЯЛКОВ
НЕДЯЛКО ТЕНЕВ НЕДЯЛКОВ
член
30/07/2009 - 12/01/2012
Информация
НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА
НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА
член
21/03/2012 - 14/03/2013
Информация
НИКОЛА ИВАНОВ БЕЛИШКИ
НИКОЛА ИВАНОВ БЕЛИШКИ
член
30/07/2009 - 04/11/2011
Информация
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
член
30/07/2009 - 04/11/2011
Информация
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
член
10/10/2012 - 14/03/2013
Информация
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ
член
30/07/2009 - 09/06/2010
Информация
ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ
ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ
член
09/11/2011 - 11/04/2012
Информация
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация
РУМЕН КИРЕВ ДАНЕВ
РУМЕН КИРЕВ ДАНЕВ
член
01/06/2011 - 14/03/2013
Информация
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
член
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация
СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
член
03/10/2012 - 14/03/2013
Информация
СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ
СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА
член
30/07/2009 - 14/03/2013
Информация