Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ
зам.-председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
зам.-председател
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 10/12/2009
Информация
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
член
11/04/2012 - 23/01/2013
Информация
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
АСЕН ЙОРДАНОВ АГОВ
член
05/05/2010 - 14/03/2013
Информация
БОРИС КРУМОВ ГРОЗДАНОВ
БОРИС КРУМОВ ГРОЗДАНОВ
член
21/01/2010 - 14/03/2013
Информация
БОРИС КРУМОВ ГРОЗДАНОВ
БОРИС КРУМОВ ГРОЗДАНОВ
член
29/07/2009 - 22/10/2009
Информация
БОРИС КРУМОВ ГРОЗДАНОВ
БОРИС КРУМОВ ГРОЗДАНОВ
член
20/01/2010 - 05/08/2014
Информация
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
член
22/10/2009 - 20/01/2010
Информация
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ
член
02/09/2010 - 23/03/2012
Информация
ВАНЯ ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАНЯ ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА
член
29/07/2009 - 11/10/2012
Информация
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
ГИНЧЕ ДИМИТРОВА КАРАМИНОВА
член
23/01/2013 - 14/03/2013
Информация
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МИТКОВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МИТКОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
ДЕЛЯН АЛЕКСАНДРОВ ДОБРЕВ
член
29/07/2009 - 14/07/2010
Информация
ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ
ДИАН ТОДОРОВ ЧЕРВЕНКОНДЕВ
член
29/07/2009 - 11/04/2012
Информация
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
ДИАНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ
член
11/02/2010 - 14/03/2013
Информация
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЕВ УЗУНОВ
член
29/07/2009 - 11/11/2009
Информация
ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ
ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ИВАН ДЕЧКОВ КОЛЕВ
ИВАН ДЕЧКОВ КОЛЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
КАТЯ АНГЕЛОВА ЧАЛЪКОВА
КАТЯ АНГЕЛОВА ЧАЛЪКОВА
член
18/10/2012 - 14/03/2013
Информация
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
член
29/07/2009 - 11/05/2011
Информация
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ
член
14/07/2010 - 09/11/2011
Информация
ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА
ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА
МАРИАНА ИВАНОВА ДАРАКЧИЕВА
член
29/07/2009 - 16/02/2010
Информация
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
член
11/05/2011 - 14/03/2013
Информация
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
ПЕТКО ВАЛЕНТИНОВ ПЕТКОВ
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
член
10/12/2009 - 09/06/2010
Информация
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА
член
14/07/2010 - 02/09/2010
Информация
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ
член
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ
СТОЯН ТОДОРОВ МАВРОДИЕВ
член
29/07/2009 - 17/06/2010
Информация
СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ
СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ
член
29/07/2009 - 09/11/2011
Информация