Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА
председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛ ДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
зам.-председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ
АТАНАС СТАНКЕВ КАМБИТОВ
член
29/07/2009 - 04/11/2011
Информация
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ
член
29/07/2009 - 07/10/2009
Информация
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ
член
29/07/2009 - 08/06/2011
Информация
ВАНЯ ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА
ВАНЯ ДОНЕВА ГЕОРГИЕВА
член
09/11/2011 - 11/10/2012
Информация
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
член
08/06/2011 - 14/03/2013
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
член
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
член
29/07/2009 - 07/10/2009
Информация
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЛАЧКОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ
член
29/07/2009 - 10/10/2012
Информация
ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ
ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ
член
29/07/2009 - 19/07/2012
Информация
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
ДИМЧО ДИМИТРОВ МИХАЛЕВСКИ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ
член
10/10/2012 - 14/03/2013
Информация
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
МАРИАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА-НИКОЛОВА
МАРИАНА ПЕТРОВА ИВАНОВА-НИКОЛОВА
член
10/10/2012 - 14/03/2013
Информация
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА
член
15/11/2012 - 14/03/2013
Информация
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ
член
29/10/2009 - 14/03/2013
Информация
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
член
29/07/2009 - 04/11/2011
Информация
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯКИМОВ
член
26/09/2012 - 14/03/2013
Информация
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
член
20/01/2010 - 05/08/2014
Информация
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
член
21/01/2010 - 14/03/2013
Информация
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
РУШЕН МЕХМЕД РИЗА
член
04/11/2009 - 16/02/2010
Информация
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ
СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЧЕВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЧЕВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
ЦВЕТАН АСЕНОВ ЦВЕТАНОВ
член
29/07/2009 - 31/03/2010
Информация
ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА
ЮЛИАНА ГЕНЧЕВА КОЛЕВА
член
29/07/2009 - 28/09/2012
Информация