Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ
ОГНЯН СТОИЧКОВ ЯНАКИЕВ
председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ГАЛИНА ДИМИТРОВА БАНКОВСКА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА БАНКОВСКА
зам.-председател
12/01/2011 - 14/03/2013
Информация
ГАЛИНА ДИМИТРОВА БАНКОВСКА
ГАЛИНА ДИМИТРОВА БАНКОВСКА
зам.-председател
29/07/2009 - 08/12/2010
Информация
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
зам.-председател
08/12/2010 - 12/01/2011
Информация
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
член
29/07/2009 - 11/07/2012
Информация
АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ
АТАНАС МАРКОВ СЕМОВ
член
29/07/2009 - 16/02/2010
Информация
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
член
11/07/2012 - 14/03/2013
Информация
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
член
29/07/2009 - 20/08/2009
Информация
ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ
член
29/07/2009 - 01/11/2011
Информация
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ
член
29/07/2009 - 11/04/2012
Информация
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
член
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
член
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТОШЕВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ИВЕЛИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
член
29/07/2009 - 09/11/2011
Информация
ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ИВЕЛИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ
ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ
член
29/07/2009 - 04/11/2011
Информация
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
член
30/09/2009 - 14/03/2013
Информация
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
КАТЯ АНГЕЛОВА ЧАЛЪКОВА
КАТЯ АНГЕЛОВА ЧАЛЪКОВА
член
09/11/2011 - 14/03/2013
Информация
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА
член
21/03/2012 - 14/03/2013
Информация
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
НЕДЯЛКО ТЕНЕВ НЕДЯЛКОВ
НЕДЯЛКО ТЕНЕВ НЕДЯЛКОВ
член
29/07/2009 - 09/06/2010
Информация
НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА
НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА
член
29/07/2009 - 21/03/2012
Информация
РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ
РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ
член
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
член
29/07/2009 - 14/07/2010
Информация
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
член
14/07/2010 - 14/03/2013
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
член
29/07/2009 - 19/11/2009
Информация
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА
член
25/11/2009 - 14/03/2013
Информация
ХАМИД БАРИ ХАМИД
ХАМИД БАРИ ХАМИД
член
23/11/2011 - 14/03/2013
Информация