Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И ВЪПРОСИТЕ НА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
E-mail: konvdms@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 121
Телефон: +359/2/9862728; Факс: +359/2/9816362
инж. Даниела Михнева