Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
председател
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
председател
14/07/2010 - 21/03/2012
Информация
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
председател
29/07/2009 - 14/07/2010
Информация
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
зам.-председател
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
зам.-председател
14/07/2010 - 01/09/2010
Информация
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
зам.-председател
02/09/2010 - 11/04/2012
Информация
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
зам.-председател
09/06/2010 - 14/03/2013
Информация
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
зам.-председател
29/07/2009 - 10/12/2009
Информация
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
зам.-председател
29/07/2009 - 14/07/2010
Информация
АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ
АНАТОЛИЙ ВЕЛИКОВ ЙОРДАНОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
член
29/07/2009 - 01/12/2010
Информация
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
член
09/11/2011 - 11/04/2012
Информация
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
член
29/07/2009 - 14/07/2010
Информация
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
ГЕНОВЕВА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
член
01/09/2010 - 14/03/2013
Информация
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
член
29/07/2009 - 02/09/2010
Информация
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
член
29/07/2009 - 14/07/2010
Информация
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
ЕВГЕНИЙ ЖЕЛЕВ ЖЕЛЕВ
член
10/12/2009 - 09/06/2010
Информация
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
член
29/07/2009 - 30/09/2009
Информация
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА
КРАСИМИРА ЩЕРЕВА СИМЕОНОВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
член
14/07/2010 - 14/03/2013
Информация
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА
член
01/12/2010 - 14/03/2013
Информация
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
член
29/07/2009 - 01/02/2012
Информация
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕКОВ
член
14/07/2010 - 30/03/2012
Информация
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
член
14/07/2010 - 09/11/2011
Информация
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
член
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА
член
30/09/2009 - 14/07/2010
Информация
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА
СТАНКА ЛАЛЕВА ШАЙЛЕКОВА
член
11/04/2012 - 14/03/2013
Информация
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
ТУНЧЕР МЕХМЕДОВ КЪРДЖАЛИЕВ
член
01/02/2012 - 14/03/2013
Информация
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ
член
29/07/2009 - 14/03/2013
Информация