Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
  ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН
  • Дата на раждане : 24/12/1960 с. Чорбаджийско, България
  • Професия: преподавател;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС; 40 НС;
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Парламентарна група на Движение за права и свободи
  зам.-председател на ПГ 14/07/2009 - 06/02/2013
  Група за приятелство България - Япония
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  23/04/2010
  Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно заявени намерения за намаляване на броя на висшите училища от 51 на 40.
  Отговорено в зала на 23/04/2010.
  19/03/2010
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно осигуряването на семена за производство на тютюн - реколта 2010 г.
  Отговорено в зала на 19/03/2010.
  23/04/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно министерски ремонти в условия на криза.
  Отговорено в зала на 23/04/2010.
  23/04/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно статута на новоразкрития Български център по египтология в Кайро.
  Отговорено в зала на 23/04/2010.
  14/05/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно положително оценени от Националната агенция за оценяване и акредитация проекти за откриване на висши училища и политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за тяхното реализиране съгласно разпоредбите на Закона за висшето образование.
  Отговорено в зала на 14/05/2010.
  14/05/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно договори на Министерството на образованието, младежта и науката със социологически агенции и медии.
  Писмен отговор на 14/05/2010.
  14/05/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно състава на Работна група за изготвяне на проект на Закон за висшето образование.
  Писмен отговор на 14/05/2010.
  14/05/2010
  Питане към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно прилагане на Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС N 215/12.08.2004 г., изм. и доп., бр.10 на ДВ от 6.02.2009 г., бр.39 от 26.05.2009 г.
  Отговорено в зала на 14/05/2010.
  04/06/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно неизпълнени в срок разпоредби от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища.
  Писмен отговор на 04/06/2010.
  04/06/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно неизпълнени в срок разпоредби на Закона за висшето образование, с което се пречи за нормалното протичане на кандидатстудентската кампания за учебната 2010/2011 г..
  Писмен отговор на 04/06/2010.
  03/09/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно упражнено полицейско насилие над невинни граждани в гр.Кърджали на 23 юли 2010 г. - 23.30 часа.
  Отговорено в зала на 03/09/2010.
  24/09/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно уволнения на държавни служители в системата на регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката.
  Отговорено в зала на 24/09/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно неизпълнени задължения на министъра на финансите, произтичащи от чл. 2, ал. 8 на Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
  Отговорено в зала на 08/10/2010.
  08/10/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно нарушение на Закона за висшето образование при записване на студенти за обучение в образователно-квалификационна степен "магистър".
  Отговорено в зала на 08/10/2010.
  29/10/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно възможностите за записване в магистърски програми по чл. 42, ал. 1, т. 2, "б" и "в" от Закона за висшето образование на лица, които са без придобита образователно-квалификационна степен "бакалавър", и които са загубили студентски права.
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  29/10/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно причините за сериозно орязване на бюджетите за 2011 г. на медицинските университети, академиите по изкуства, икономическите университети и други, общо 15, висши училища в Република България.
  Отговорено в зала на 29/10/2010.
  19/11/2010
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно причините за прекратяване на правоотношенията с директори на училища, заели длъжността след спечелен конкурс.
  Отговорено в зала на 19/11/2010.
  12/11/2010
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно цената на доставяната питейна вода по гравитачен път в редица села от община Кирково, област Кърджали.
  Отговорено в зала на 12/11/2010.
  21/01/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт на пътна отсечка от път: ІІІ - 8673 "(Златоград-Бенковски) - Добринци - Генерал Гешево - Устрен - (Мрежичко-Припек)" - пътна отсечка между селата Генерал Гешево и Жълъдово, община Джебел.
  Отговорено в зала на 21/01/2011.
  11/02/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно практическото изпълнение на чл. 57, ал. 9 от Закона за горите и чл. 88 ал. 5 от Правилника за приложението на Закона за горите за предоставяне при преференциални условия на дърва за огрев на местното население.
  Отговорено в зала на 11/02/2011.
  18/03/2011
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно безпрецедентно забавяне на изкупната кампания сред тютюнопроизводителите.
  Отговорено в зала на 18/03/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно неизпълнение на законовите изисквания на чл. 5, ал. 6 и 7 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.
  Отговорено в зала на 03/06/2011.
  03/06/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно Заповед № РД 49-79/24.03.2011 г.
  Отговорено в зала на 03/06/2011.
  01/07/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно реквизитите на формуляра за кандидатстване за европейска стипендия по проект "Студентски стипендии и награди" - втора фаза от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
  Отговорено в зала на 01/07/2011.
  01/07/2011
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно изплащане на допълнителни възнаграждения на чиновници в Министерството на образованието, младежта и науката.
  Отговорено в зала на 01/07/2011.
  25/11/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно прояви на дискриминация по политически признак от страна на горски служители при изпълнение на писмо на министъра на земеделието и храните за прилагане на Закона за горите, в частта за осигуряване на дърва за огрев на физически лица.
  Отговорено в зала на 25/11/2011.
  18/05/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно методиката на обучение по литература в пети клас в ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ясеновец, обл. Разград, по която учители изискват от учениците информация за етническата и религиозната принадлежност на семействата, както и за партийната принадлежност на родителите им.
  Отговорено в зала на 18/05/2012.
  18/05/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно протестите на родителите на учениците от СОУ "Св. Св. Кирил и Методи" в с. Брезница, общ. Гоце Делчев.
  Отговорено в зала на 18/05/2012.
  27/07/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно причините за дисциплинарното уволнение на дългогодишни горски стражари в Държавно горско стопанство "Момчилград".
  Писмен отговор на 27/07/2012.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС