Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ
  ГЕОРГИ ВЕЛКОВ КОЛЕВ
  • Дата на раждане : 20/04/1958 Шумен, България
  • Професия: архитект;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ДПС "Движение за права и свободи" 14.50%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 01/11/2011
  Група за приятелство България - Русия
  зам.-председател 23/10/2009 - 01/11/2011
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  14/01/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно забавяне на междинно и окончателно плащане по проект "Рехабилитация и реконструкция за енергийна ефективност" на ОУ "Христо Ботев" и ЦДГ "Ален Мак" село Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен подкрепен от ОП "Регионално развитие" с Договор № BG 161РО001/4.1-01/2007/039.
  Писмен отговор на 14/01/2011.
  29/07/2011
  Питане към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно проверка в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС