Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
  ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
  • Дата на раждане : 14/04/1948 Шумен, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 30-ШУМЕН;
  • Участие в предишно НС: 39 НС; 40 НС;
  • E-mail: dimitar.dabov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 14/07/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Беларус
  председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Група за приятелство България - Казахстан
  зам.-председател 23/10/2009 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  27/11/2009
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно назначения на ръководни кадри без изискуемото образование в Горско стопанство Върбица, Шуменска област.
  Писмен отговор на 27/11/2009.
  16/07/2010
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно изявления на областния управител на Шуменска област.
  Писмен отговор на 16/07/2010.
  16/07/2010
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно изплащане на обезщетения от НОИ при освобождаване на негови служители.
  Писмен отговор на 16/07/2010.
  22/10/2010
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно ролята на чужди граждани, пребиваващи в България, готвещи се за проповедници.
  Писмен отговор на 22/10/2010.
  28/01/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно назначаване на директор на ОДП в Шуменска област.
  Писмен отговор на 28/01/2011.
  04/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно състоянието на онкологичен център.
  Писмен отговор на 04/02/2011.
  25/02/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно функционирането на Методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2011 г.
  Писмен отговор на 25/02/2011.
  08/04/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно назначаването на директора на Държавно горско предприятие в Югоизточния регион, със седалище Сливен.
  Писмен отговор на 08/04/2011.
  08/04/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно назначаване на директор на Областната дирекция на Фонд "Земеделие" - гр. Шумен.
  Писмен отговор на 08/04/2011.
  24/06/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строителството и рехабилитацията на пътища в Шуменска област.
  Писмен отговор на 24/06/2011.
  01/07/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно освобождаване на управителя на болнично заведение "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Шумен" ООД.
  Отговорено в зала на 01/07/2011.
  01/07/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно искане информация от ОД на МВР - Шумен, от община Шумен.
  Писмен отговор на 01/07/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Стефан Константинов, Министър на здравеопазването относно извършена проверка на шест отделения в Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен от Икономическа полиция.
  Отговорено в зала на 29/07/2011.
  08/07/2011
  Въпрос към Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно участие на служители от Икономическа полиция в преброяване на лежащо болни в МБАЛ - Шумен.
  Отговорено в зала на 08/07/2011.
  29/07/2011
  Въпрос към Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проблеми, произтичащи от промените в Закона за гражданската регистрация.
  Писмен отговор на 29/07/2011.
  14/10/2011
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нарушение на Закона за лова и опазването на дивеча от длъжностни лица от Агенция по горите и МЗХ.
  Писмен отговор на 14/10/2011.
  18/11/2011
  Въпрос към Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика относно несправедливост, възникваща от чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване при пенсиониране на икономически активните лица и такива на изборни длъжности.
  Писмен отговор на 18/11/2011.
  02/12/2011
  Въпрос към Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма относно участие на ръководни служители от Комисията за защита на потребителите в предизборна агитация и ръководство на политическа партия.
  Отговорено в зала на 02/12/2011.
  03/02/2012
  Въпрос към Диана Ковачева, Министър на правосъдието относно молба за придобиване на българско гражданство от Мирослав Атанасов.
  Писмен отговор на 03/02/2012.
  04/05/2012
  Въпрос към Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването относно искане на Министерството на здравеопазването за придобиване на още 48,75% от капитала на Белодробната болница в Шумен.
  Писмен отговор на 04/05/2012.
  06/07/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно съвместно изграждане и финансиране на обекти: "Изграждане на Магистрален водопровод от яз. Тича до РШ Търговище", изпълняващ се успоредно на обект "Реконструкция на път 1-7 Силистра през гр. Шумен за гр. Ямбол, от км. 139+00 до км. 146+000".
  Отговорено в зала на 06/07/2012.
  08/06/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно реконструкции на път Каспичан-Съединение (7,5 км).
  Писмен отговор на 08/06/2012.
  08/06/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на скоростен път І-7 "Силистра (или Русе) - Шумен - Ямбол - Лесово".
  Писмен отговор на 08/06/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на АМ "Хемус".
  Отговорено в зала на 12/10/2012.
  29/06/2012
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно процедура за ремонтни работи в Драматично-културен театър "Васил Друмев" - гр. Шумен.
  Отговорено в зала на 29/06/2012.
  05/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно разпределението на земеделските земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ.
  Писмен отговор на 05/10/2012.
  26/10/2012
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проверка на подписката за провеждане на национален референдум с въпрос: Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на ядрена централа на площадка "Белене".
  Писмен отговор на 26/10/2012.
  26/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно пенсиониране на директор на горско предприятие.
  Писмен отговор на 26/10/2012.
  26/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно изваждане на тръби за напояване от "Напоителни системи" - Шумен.
  Писмен отговор на 26/10/2012.
  26/10/2012
  Въпрос към Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните относно нарушения в Горско стопанство - гр. Връбница.
  Писмен отговор на 26/10/2012.
  08/02/2013
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно откриване на консулство на Република Турция в гр. Шумен.
  Писмен отговор на 08/02/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС