Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
  ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
  • Дата на раждане : 20/07/1965 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: "Коалиция за България" 17.70%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  41-о Народно събрание
  член 04/07/2012 - 14/03/2013
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  14/09/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно актуализация на учебниците по история за ХІ клас.
  Отговорено в зала на 14/09/2012.
  19/10/2012
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно реакция на Министерството на външните работи във връзка с непризнаването на български дипломи в Република Турция.
  Отговорено в зала на 19/10/2012.
  26/10/2012
  Въпрос към Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката относно дипломи за висше образование.
  Писмен отговор на 26/10/2012.
  12/10/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно допълнително финансиране на общините.
  Писмен отговор на 12/10/2012.
  02/11/2012
  Въпрос към Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите относно финансиране на Българската академия на науките.
  Отговорено в зала на 02/11/2012.
  07/12/2012
  Въпрос към ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз относно Оперативна програма "Наука и образование".
  Писмен отговор на 07/12/2012.
  15/02/2013
  Въпрос към Николай Младенов, Министър на външните работи относно реакция на Министерството на външните работи, във връзка със ситуацията с българското православно богослужение в храм "Св. Св. Викентий и Анастасий" в Рим, Италия.
  Отговорено в зала на 15/02/2013.
  08/02/2013
  Въпрос към Аню Ангелов, Министър на отбраната относно българския военен контингент в Афганистан.
  Писмен отговор на 08/02/2013.
  01/03/2013
  Въпрос към Стефан Воденичаров, Министър на образованието, младежта и науката относно заплатите на учителите.
  Писмен отговор на 01/03/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС