Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
  СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА
  • Дата на раждане : 12/04/1956 Хасково, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 29-ХАСКОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: smilyana.nitova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Индия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  20/09/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно значително забавяне и проблеми при изпълнение на строежа на АМ "Марица".
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  18/10/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно финансиране на населени места /села/ под 2000 жители по Програма за развитие на селските райони.
  Писмен отговор на 18/10/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно разходване на 200 000 лв. за извършване на ремонтни дейности в бежански център - гр. Харманли.
  Отговорено в зала на 08/11/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно състоянието и ангажирането на гаранционна отговорност за пътен участък от републиканската пътна мрежа ІІІ класен път - 559, с. Полски градец - с. Светлина - гр. Тополовград - разклон с. Устрем.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно нарушаване на екологичното равновесие в района на землището на гр. Меричлери от добива на варовик от "Каолин" АД от кариера "Великан", общ. Димитровград.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  28/03/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно настаняването на хора с психически увреждания в Дом за стари хора в парк "Кенана", в гр. Хасково.
  Писмен отговор на 28/03/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно реконструкцията на ГКПП "Капитан Андреево".
  Писмен отговор на 14/03/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно обгазяване със серен диоксид на Димитровград.
  Писмен отговор на 28/03/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно получаване на субсидии за пасища и мери в землището на град Любимец, област Хасково и износ на дървесина.
  Писмен отговор на 28/03/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно разширяване на кариера "Великан" край Меричлери, община Димитровград.
  Писмен отговор на 28/03/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно реализиране на воден проект в Димитровград по Оперативна програма"Околна среда 2007 -2013 ".
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  11/07/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно възстановяване на мост край с. Винево, общ. Минерални бани, обл. Хасково.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС