Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС
  ТАТЯНА ИВАНОВА БУРУДЖИЕВА-ВАНИОТИС
  • Дата на раждане : 15/06/1957 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;френски;руски;испански;италиански;гръцки;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 18-РАЗГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: tatyana.burudjieva@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Белгия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Франция
  председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  28/02/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно съгласуване на разработването на графиците за движението на пътническите влакове от Националната компания "Железопътна инфраструктура" с общините и областните управители, в интерес на техните граждани.
  Отговорено в зала на 28/02/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС