Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
  АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ
  • Дата на раждане : 13/09/1968 София, България
  • Професия: изкуствовед;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: anton.kutev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - САЩ
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  14/06/2013
  Питане към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно политиката на правителството по отношение на безработицата в страната.
  Отговорено в зала на 14/06/2013.
  14/06/2013
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно продажба на български имоти зад граница, на разпореждане на Министерството на външните работи.
  Писмен отговор на 14/06/2013.
  28/06/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно заплахи за живота на бившия министър-председател на Република България.
  Отговорено в зала на 28/06/2013.
  05/07/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно самолет Embraer 190, собственост на българска фирма.
  Писмен отговор на 05/07/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно проект "Изграждане на преносен газопровод - високо налягане Добрич - Силистра и автоматична газоредуцираща станция - Силистра".
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите относно изграждането на пречиствателна станция - Силистра.
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  28/03/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно опазване на паметниците на културно и историческо наследство.
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС