Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
  ВАНЯ ЧАВДАРОВА ДОБРЕВА
  • Дата на раждане : 20/07/1965 София, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: vanya.dobreva@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  председател 03/07/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Япония
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  21/06/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно осигуряване на необходимите условия за осъществяване на задължителна предучилищна подготовка.
  Отговорено в зала на 21/06/2013.
  21/06/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно усвояване на средства по Оперативна програма "Човешки ресурси" за образование.
  Отговорено в зала на 21/06/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Кристиан Вигенин, Министър на външните работи относно отказ на Министерството на външните работи да съдейства за обучението на български граждани в Русия.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно предприетите действия от Министерството на образованието и науката за подготовка и реализиране на национална програма Инициатива "Памет".
  Писмен отговор на .
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС