Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
  ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
  • Дата на раждане : 25/06/1960 Нови Искър - Курило, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 41 НС;
  • E-mail: valentina.bogdanova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Мароко
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Молдова
  председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  08/11/2013
  Въпрос към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно мотивите за освобождаване на директора на Центъра за развитие на човешките ресурси.
  Отговорено в зала на 08/11/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно агломерации без достъп до европейско финансиране.
  Отговорено в зала на 11/10/2013.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС