Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
  ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА-ГЕОРГИЕВА
  • Дата на раждане : 11/08/1959 Кубрат, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: френски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 41 НС;
  • E-mail: galina.mileva@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Монголия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/09/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно блокиране на дейността на Държавната агенция "Национална сигурност", след изваждането на бившата Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" от Министерството на вътрешните работи, и влизането й в агенцията, след приетите преди близо два месеца промени в Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".
  Отговорено в зала на 13/09/2013.
  11/10/2013
  Питане към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно политики за опазване правата на гражданите и създаване на демократични условия за работа на медиите.
  Отговорено в зала на 11/10/2013.
  25/07/2014
  Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно политиката на правителството за реформа в българското здравеопазване.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  13/12/2013
  Питане към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно политиката по децентрализация на държавните органи и институции в Република България.
  Отговорено в зала на 13/12/2013.
  17/01/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно връщане на суми, изплатени на гранични полицаи, командировани в Елхово.
  Отговорено в зала на 17/01/2014.
  20/12/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно възникнал инцидент в края на месец ноември в Дома за временно настаняване на чужденци, гр. Любимец и изнесени твърдения от страна на Посланик на Алжир в България пред медии за превишаване на полицейски правомощия от служители на МВР срещу чужденци от алжирски произход.
  Отговорено в зала на 20/12/2013.
  17/01/2014
  Въпрос към Петър Стоянович, Министър на културата относно информация за процедурата за избиране на "Европейска столица на културата".
  Писмен отговор на 17/01/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно изнесена информация от медиите за неправомерни действия през 2008 г. на началника на кабинета на министъра на вътрешните работи Георги Великов, в качеството му на служител на Държавна агенция "Национална сигурност".
  Отговорено в зала на 07/02/2014.
  21/03/2014
  Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно откриване на отделение по "Пластика и изгаряния" в Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  11/04/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно брегоукрепване на крайбрежна зона - "Къмпинг "Европа" - нос Лахна - Почивна станция на Министерството на отбраната - първи участък".
  Отговорено в зала на 11/04/2014.
  28/03/2014
  Питане към Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката относно откриване на факултет по "Обществено здраве и здравни грижи" към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в град Бургас.
  Отговорено в зала на 28/03/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно рушаща се и опасна сграда, собственост на Министерството на правосъдието, в центъра на град Бургас.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  14/03/2014
  Въпрос към Даниела Бобева-Филипова, Заместник министър-председател по икономическото развитие относно освобождаване на 150 служители на "Бургаски корабостроителници" АД и закриването на отрасъл, с традиции на територията на Бургаска област.
  Отговорено в зала на 14/03/2014.
  28/03/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно финансиране на Центровете по психично здраве от Министерството на здравеопазването.
  Писмен отговор на 28/03/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно неизплатени възнаграждения от Министерството на вътрешните работи на вещи лица, във връзка с изготвени и приети от възложителя съдебно - счетоводни експертизи.
  Отговорено в зала на 30/05/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно бъдещето на проект "Нови възможности за лекарите в България".
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  11/07/2014
  Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно финансиране на Център за асистирана репродукция.
  Писмен отговор на 11/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС