Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ
  ДИМИТЪР ДИМЧЕВ ДИМОВ
  • Дата на раждане : 18/01/1985 Сливен, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 21-СЛИВЕН;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: dimitar.dimov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Япония
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  28/06/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно проблемите на диабетиците в България.
  Отговорено в зала на 28/06/2013.
  21/06/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно преустановяване мощността на ТЕЦ "Марица - Изток 2".
  Отговорено в зала на 21/06/2013.
  29/10/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно имунизацията на бежанците в България.
  Отговорено в зала на 29/10/2013.
  25/10/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно строеж на сгради за бежанци.
  Отговорено в зала на 25/10/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно охраната на бежански лагери, осигурена от Министерството на вътрешните работи.
  Отговорено в зала на 08/11/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно броя на нелегалните лица (бежанци) на територията на Република България.
  Отговорено в зала на 08/11/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно предвидени средства за скъпоструващо лечение на болни деца.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  17/01/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно предвидени средства за хора с увреждания.
  Отговорено в зала на 17/01/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно бездействието на Министерството на вътрешните работи при окупацията на Софийския университет.
  Отговорено в зала на 07/02/2014.
  07/02/2014
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно броя, самоличността и последиците за лицата, окупирали сградата на Софийския университет.
  Отговорено в зала на 07/02/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно използване и неплащане на водата за битови нужди от ромското население.
  Отговорено в зала на 30/05/2014.
  21/03/2014
  Питане към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно състоянието на здравната система и грижите по отношение на учащите се в българските училища.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно проблема с ТЕЛК за деца.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  25/07/2014
  Въпрос към Станислав Атанасов, Министър на околната среда и водите относно подновяването на лиценза за работа на фирмата "Берета трейдинг" за съхранение и утилизиране на боеприпаси.
  Писмен отговор на 25/07/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС