Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА
  МАРИАНА ГОСПОДИНОВА ТОТЕВА
  • Дата на раждане : 26/07/1976 Раднево, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: mariana.toteva@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  член 19/06/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
  член 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Бразилия
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Естония
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  20/09/2013
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно жп гара Николаево.
  Писмен отговор на 20/09/2013.
  13/12/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно финансови задължения на "Мини Марица - Изток" ЕАД към "Ремотекс - Раднево" ЕАД.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  20/12/2013
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно лошото състояние на път от Републиканска пътна мрежа.
  Писмен отговор на 20/12/2013.
  28/02/2014
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно депониране на производствени отпадъци.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС