Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
  ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ
  • Дата на раждане : 13/08/1962 София, България
  • Избран(а) с политическа сила: %;
  • Изборен район: 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС