Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
  ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГОРАНОВ
  • Дата на раждане : 30/04/1977 Плевен, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "ГЕРБ" 30.54%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: vladislav.goranov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 19/02/2014
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  член 11/09/2013 - 19/02/2014
  Група за приятелство България - Азербайджан
  зам.-председател 17/10/2013 - 19/02/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  21/03/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно нарушения в горски територии, незаконна сеч и добив на дървесина.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС