Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
  МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА
  • Дата на раждане : 24/10/1963 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: френски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 3-ВАРНА;
  • Участие в предишно НС:
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
  зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  зам.-председател 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Франция
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС