Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
  РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ
  • Дата на раждане : 12/04/1957 с. Мъдрево, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: руски;турски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 20-СИЛИСТРА;
  • Участие в предишно НС: 38 НС; 39 НС; 40 НС; 41 НС;
  • E-mail: ratalay@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
  председател 19/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Белгия
  председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Уругвай
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС