Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
  ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
  • Дата на раждане : 20/10/1984 София, България
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Атака" 7.30%;
  • Изборен район: 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: ivan.dimitrov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 21/05/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС