Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
  ПЕНКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ
  • Дата на раждане : 23/11/1962 Сунгурларе, България
  • Професия: агроном;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП "Коалиция за България" 26.61%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС: 40 НС; 41 НС;
  • E-mail: penko.atanasov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 27/06/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Египет
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/09/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно неправомерно навлизане на народни представители от ПП ГЕРБ, бившия областен управител на Бургас и кметове на магистрала Тракия.
  Отговорено в зала на 13/09/2013.
  20/09/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно взети кредити и междуфирмени заеми от "Напоителни системи" ЕАД, за периода от 01.09.2009 г. до 01.06.2013 г.
  Отговорено в зала на 20/09/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно заведени дела от фирми срещу Териториална дирекция на НАП Бургас.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  11/10/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно данъчен произвол от страна на Териториална дирекция на НАП - Варна.
  Писмен отговор на 11/10/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Драгомир Стойнев, Министър на икономиката и енергетиката относно съвместяване на професионални задължения на член на Комисията за защита на потребителите и редовно обучение във ВУЗ.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно методиката за разпределение на изравнителната субсидия за общините в Република България.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  01/11/2013
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно усвояването на средствата по мярка 511 "техническа помощ" от ПРСР.
  Писмен отговор на 01/11/2013.
  08/11/2013
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно получаване на помощи за отглеждане на дете.
  Писмен отговор на 08/11/2013.
  15/11/2013
  Въпрос към Цветлин Йовчев, Министър на вътрешните работи относно случай на полицейско насилие.
  Писмен отговор на 15/11/2013.
  17/01/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно подпомагане на земеделските производители в секторите овощарство и зеленчукопроизводство.
  Писмен отговор на 17/01/2014.
  13/12/2013
  Въпрос към Петър Чобанов, Министър на финансите относно действия на ТД на НАП - Бургас.
  Писмен отговор на 13/12/2013.
  28/02/2014
  Въпрос към Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика относно получаване на детски надбавки.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  21/03/2014
  Въпрос към Таня Андреева-Райнова, Министър на здравеопазването относно специализация на общопрактикуващите лекари.
  Отговорено в зала на 21/03/2014.
  28/02/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно задгранични командировки на директора на Северноцентрално държавно предприятие.
  Писмен отговор на 28/02/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Зинаида Златанова, Заместник министър-председател и Министър на правосъдието относно съмнение в обективността на постановени съдебни актове, и решение да се търси справедливост от Европейските правораздавателни институции.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  13/06/2014
  Въпрос към Димитър Греков, Министър на земеделието и храните относно спазване на забраните за риболов в Черно море.
  Отговорено в зала на 13/06/2014.
  30/05/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно селищни образования на територията на Република България.
  Писмен отговор на 30/05/2014.
  06/06/2014
  Въпрос към Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие относно ремонт на третокласен път от републиканската пътна мрежа.
  Писмен отговор на 06/06/2014.
  13/06/2014
  Въпрос към Данаил Папазов, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно действията и кадровата политика на главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".
  Писмен отговор на 13/06/2014.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС