Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
  АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ
  • Дата на раждане : 28/11/1958 Самоков, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП "Движение за права и свободи" 11.31%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: alexandar.metodiev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  42-ро Народно събрание
  член 19/07/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Албания
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Група за приятелство България - Ливан
  зам.-председател 17/10/2013 - 05/08/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС