Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
  АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
  • Дата на раждане : 07/11/1983 София, България
  • Професия: политолог;
  • Езици: английски;френски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: aleksandar.nenkov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 27/10/2014
  43-то Народно събрание
  временен парламентарен секретар 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по енергетика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/03/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно политиката на Министерството на икономиката за насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността на малките и средните предприятия.
  Отговорено в зала на 06/03/2015.
  31/07/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно реимбурсация на инсулинови помпи и консумативи за тях за деца под 18 години.
  Писмен отговор на 31/07/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  19/11/2015
  ЗИД на Закона за пътищата
  Входящ номер: 554-04-364
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС