Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
  ДАНАИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
  • Дата на раждане : 25/06/1970 Димитровград, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС: 42 НС;
  • E-mail: danail.kirilov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по правни въпроси
  председател 27/11/2014 - 26/01/2017
  Комисия по енергетика
  член 28/11/2014 - 26/01/2017
  Временна комисия по правни въпроси
  председател 29/10/2014 - 27/11/2014
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Предложения към законопроекти за второ четене
  19/11/2015
  19/11/2015
  02/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-257
  02/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-258
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС