Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
  СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
  • Дата на раждане : 24/09/1982 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 23-СОФИЯ 1;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: stoyan.mirchev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2015
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнение на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и проекти със социална насоченост.
  Писмен отговор на 06/11/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно въвеждането на принципа "замърсителят плаща" при изработването на нова методика за определяне на такса смет.
  Отговорено в зала на 27/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на училищата в България, които разполагат с физкултурен салон.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на училищата в България, които разполагат със столова и условия за предоставяне на топла храна за учениците.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  27/02/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на общообразователните училища в България с по-малко от 500/400/300/200/100/ученика.
  Писмен отговор на 27/02/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на основните общообразователни училища в България с по-малко от 500 (400/300/200/100) ученици.
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на ученици, на които през 2013/2014 г. е наложено наказание "преместване в друго училище".
  Писмен отговор на 27/03/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно наредбите по направените от 42-ото Народно събрание промени в Закона за професионалното образование и обучение.
  Отговорено в зала на 22/05/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно предлагане на концесия на летище София.
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  08/05/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно информация, свързана с ефективността на действие на Закона за развитие на академичния състав в Република България.
  Писмен отговор на 08/05/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно нисколетящи военни самолети по поречието на реките Малка Арда и Давидковска, общ. Баните.
  Отговорено в зала на 04/09/2015.
  25/09/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно проблемите във Фонд "Научни изследвания".
  Отговорено в зала на 25/09/2015.
  02/10/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно достъпна архитектурна среда по изискванията на Наредба № 6 от 26.11.2013 г..
  Писмен отговор на 02/10/2015.
  27/11/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно оптимизация на структурата на висшето образование в България.
  Отговорено в зала на 27/11/2015.
  04/12/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно броя на учените в България.
  Писмен отговор на 04/12/2015.
  27/11/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно финансиране по функция "Образование".
  Писмен отговор на 27/11/2015.
  29/01/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно предложени от Европейската комисия промени в директива 91/477/ЕЕС, с която се въвеждат нови ограничения за притежание на определени видове оръжия от физически лица.
  Писмен отговор на 29/01/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно нови учебници за 1-ви и 5-ти клас.
  Отговорено в зала на 12/02/2016.
  29/01/2016
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно мюсюлманските духовни общообразователни училища в България.
  Писмен отговор на 29/01/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно цялостната стратегия за новите учебни планове за учениците.
  Отговорено в зала на 12/02/2016.
  12/02/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансовото състояние на ДФА "Филип Кутев" и предприетите мерки от Министерството на културата за преодоляване на финансовата задлъжнялост на държавния културен институт с национално значение.
  Писмен отговор на 12/02/2016.
  26/02/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно взаимодействието на Министерството на образованието и науката с общините при приемането на общинските бюджети за 2016 г., във връзка със Закона за училищно и предучилищно образование.
  Отговорено в зала на 26/02/2016.
  11/03/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно постъпилата целева субсидия в Национален фонд "Култура" за 2015 г., съгласно § 32 от Закона за хазарта.
  Писмен отговор на 11/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно превишенията на плащанията над постъпленията в края на бюджетната 2015 г на държавните културни институции - второстепенни разпоредители на бюджети и преходните остатъци за 2016 г.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно информация за училищата в България.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изготвяне на Законопроект за предучилищното и училищното образование.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно информация за основните училища, които са единствени за дадено населено място.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно прилагането на Закона за предучилищно и училищно образование.
  Отговорено в зала на 15/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно опитите за политизиране на българското образование.
  Отговорено в зала на 15/04/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансовите резултати на Държавния фолклорен ансамбъл "Филип Кутев" за първото тримесечие на 2016 г., и изпълнението на утвърдената програма за финансово стабилизиране.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно добрите практики в ръководството и мениджмънта на някои държавни културни институти в областта на сценичните изкуства.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансовите резултати на Родопския драматичен театър "Николай Хайтов" - Смолян за първото тримесечие на 2016 г., изпълнението на утвърдената програма за финансово стабилизиране и осъществения мониторинг и текущ контрол от Министерството на културата за преодоляване на финансовата задлъжнялост на държавния културен институт.
  Писмен отговор на 10/06/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно финансовите резултати на Драматичен театър "Н. Й. Вапцаров" - Благоевград за първото тримесечие на 2016 г., изпълнението на утвърдената програма за финансово стабилизиране и осъществения мониторинг и текущ контрол от Министерството на културата за преодоляване на финансовата задлъжнялост на държавния културен институт.
  Писмен отговор на 10/06/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно национално външно оценяване след 7 клас.
  Отговорено в зала на 01/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно Национален събор на учителите.
  Отговорено в зала на 01/07/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно системата за наблюдение в училищата.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно изпълнител на проекти на МОН.
  Писмен отговор на 01/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно пенсионирането на директори на общообразователни и професионални училища.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно структурни промени във връзка с влизането в сила на Закона за училищното и предучилищното възпитание.
  Отговорено в зала на 15/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно прилагането на принципа "Парите следват ученика" при финансирането на училищните институции.
  Отговорено в зала на 02/09/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно отчет за изпълнението на някои показатели на държавните културни институти от областта на сценичните изкуства към 30.06.2016 г.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  09/09/2016
  Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно политиката на Министерството на културата за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства.
  Отговорено в зала на 09/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно договор, подписан между Министерството на културата на Република България и Национален музей "Лувър" - Париж (Франция) за гостуване на изложбата на тракийските съкровища във Франция.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  16/09/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно проект на Национална стратегия за развитие на културата.
  Писмен отговор на 16/09/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно предприети мерки по финализиране на проекта на Национална стратегия за развитие на изкуствата, културното наследство, културните и творчески индустрии и културния туризъм.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно създаването на работна група за финализирането на проекта на Националната стратегия за развитие на културата.
  Писмен отговор на 21/10/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  11/12/2015
  11/12/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС