Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ
  КИРИЛ АНДОНОВ КОТЕВ
  • Дата на раждане : 15/01/1981 Сандански, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;гръцки;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 33.54%;
  • Изборен район: 1-БЛАГОЕВГРАД;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: kiril.kotev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 06/11/2015
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  06/11/2014
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ4 Сандански - Кулата от АМ "Струма".
  Отговорено в зала на 06/11/2014.
  05/12/2014
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно опасен жп прелез, намиращ се между селата Стара Кресна и Ощава, община Кресна, област Благоевград.
  Писмен отговор на 05/12/2014.
  02/10/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно финансовото състояние на общ. Сандански за 2014 г. и за първите осем месеца на 2015 г..
  Писмен отговор на 02/10/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС