Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
  ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА
  • Дата на раждане : 15/05/1975 София, България
  • Професия: лекар;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС;
  • E-mail: dzhema.grozdanova@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Комисия по външна политика
  председател 28/11/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Канада
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - САЩ
  председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  22/05/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно позицията на Министерството на правосъдието по препоръките към България за реформа в съдебната система, съдържащи се в доклада от четвъртия кръг на оценка на групата страни срещу корупцията (GRECO), при Съвета на Европа от 13 май 2015 г.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно позицията на Министерството на здравеопазването по направените констатации и препоръки в публичното изявление за положението в България, на Комисията за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа, в съответствие с член 10, параграф 2 от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезания, нечовешко или унизително отнасяне или наказание по отношение на здравеопазването в местата за задържане и за лишаване от свобода.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно позицията на Министерството на правосъдието по направените констатации и препоръки в публичното изявление за положението в България на Комисията за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа, в съответствие с член 10, параграф 2 от Европейската конвенция за предотвратяване на изтезания, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
  Писмен отговор на 29/05/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно позицията на Министерството на вътрешните работи по препоръките, съдържащи се в публичното изявление за положението в България на Комисията за преотвратяване на изтезанията, нечовешкото и унизително отнасяне към Съвета на Европа.
  Писмен отговор на 19/06/2015.
  31/07/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно реимбурсация на инсулинови помпи и консумативи за тях за деца под 18 години.
  Писмен отговор на 31/07/2015.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС