Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
  ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ
  • Дата на раждане : 14/12/1966 Стара Загора, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 24-СОФИЯ 2;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: grozdan.karadjov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  13/02/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно бюджетните приходи от ДДС върху течните горива.
  Писмен отговор на 13/02/2015.
  06/02/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката и мерките на Министерството на финансите за онлайн контрола върху продажбите на течни горива.
  Отговорено в зала на 06/02/2015.
  06/02/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политика на Министерството на финансите за контрол върху вноса на суров петрол и износа на нефтопродукти на терминал "Росенец".
  Отговорено в зала на 06/02/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно основен ремонт и усилване на мост в с. Динево, общ. Хасково, и изграждане на дига от едната страна на реката.
  Писмен отговор на 20/03/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на мост на път Стойково - Любеново, общ. Хасково.
  Писмен отговор на 20/03/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възстановяване на асфалтова настилка на път III - 1301, в участък Галатин - Лесура.
  Писмен отговор на 20/03/2015.
  12/06/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно публични разходи за електроенергия, горива и смазочни материали.
  Писмен отговор на 12/06/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно аргументирани съмнения за ощетяване на Република България с цената на суровия петрол.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно инсталиране на телекомуникационни електроинсталации в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно транспониране на директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и Съвета.
  Писмен отговор на 03/07/2015.
  13/11/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно действия на Българската банка за развитие в разрез със законодателството в полза на привилегировани лица.
  Писмен отговор на 13/11/2015.
  25/03/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно съмнения за неправомерни действия при изграждането на бетонов възел в град Козлодуй.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  08/04/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно непризнаване на български свидетелства за управление на моторни превозни средства в Обединени арабски емирства.
  Писмен отговор на 08/04/2016.
  15/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно приходи от таксиметрова дейност.
  Писмен отговор на 15/04/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно строеж на плаж "Иракли".
  Отговорено в зала на 27/05/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно морски плаж "Бяла - Карадере".
  Писмен отговор на 08/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно липса на подробен устройствен план за АЕЦ Козлодуй.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно лица, притежаващи жилищно - спестовни влогове.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  21/10/2016
  Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството.
  Отговорено в зала на 21/10/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно непризнаване на български свидетелства за управление в ОАЕ.
  Писмен отговор на 21/10/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно концесия на рудник "Бабино".
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно приватизационна сделка на изградената в морската акватория буна, с кейова стена и над 10 стоянки и места за приставане на яхти и други плавателни съдове в имот край парк "Росенец", собственост на "Хермес Солар".
  Писмен отговор на 28/10/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно осъществяване на задължителния граничен контрол на влизащите и излизащи плавателни съдове в изградената в морската акватория буна, с кейова стена и над 10 стоянки и места за приставане на яхти и други плавателни съдове в имот край парк "Росенец", собственост на "Хермес Солар".
  Писмен отговор на 28/10/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно статута на изградената в морската акватория буна, с кейова стена и над 10 стоянки и места за приставане на яхти и други плавателни съдове в имот край парк "Росенец", собственост на "Хермес Солар".
  Писмен отговор на 28/10/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно осъществяване на задължителния митнически контрол на влизащите и излизащи плавателни съдове в изградената в морската акватория буна с кейова стена и над 10 стоянки и места за приставане на яхти и други плавателни съдове в имот край парк "Росенец", собственост на "Хермес Солар".
  Писмен отговор на 28/10/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  14/10/2015
  18/11/2015
  19/11/2015
  ЗИД на Закона за пътищата
  Входящ номер: 554-04-364
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС
  14/05/2015
  Забележка
  Статус: Наложено
  11/03/2015
  Отнемане на думата
  Статус: Наложено