Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ
  ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ
  • Дата на раждане : 06/04/1955 Видин, България
  • Професия: преподавател;
  • Езици: английски;френски;руски;сърбо-хърватски;
  • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%;
  • Изборен район: 25-СОФИЯ 3;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: vili.lilkov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  14/11/2014
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно размера на таксите за преминаване на леки автомобили през "Дунав мост 2".
  Отговорено в зала на 14/11/2014.
  16/01/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно искане на Столична община за придобиване безвъзмездно право на собственост върху част от терена на бившата околовръстна жп линия на гр. София.
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  13/02/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно тежкото състояние на видинското предприятие "Видахим", дължащо се на неизплатени задължения на Националната електрическа компания към него.
  Отговорено в зала на 13/02/2015.
  16/01/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на скоростния път Ботевград - Видин.
  Отговорено в зала на 16/01/2015.
  16/01/2015
  Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно Решение на Министерски съвет за закриване на митница Видин.
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  17/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно "Обществена поръчка за укрепване на свлачището на бул. "Велики Преслав", гр.Шумен (участък от път SHU 1180 "Местност 5-ти км - Шумен - Дивдядово)".
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  16/01/2015
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно сигнал на собствениците на вили в землището на кв. Курило, м. "Манастирското", за възпрепятстване на преминаването им до манастира "Св. Иван Рилски" и вилна зона "Бранишка лоза" и достъпа до собствеността им.
  Писмен отговор на 16/01/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
  Отговорено в зала на 13/03/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изработването на нова Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.
  Отговорено в зала на 20/03/2015.
  20/03/2015
  Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно политиката на Министерството на културата по отношение паметници от епохата на комунизма, възможности за тяхното съхраняване в Музея на социалистическото изкуство към Министерството на културата, в това число и на Паметника на Съветската армия, в гр. София.
  Отговорено в зала на 20/03/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно заплаха за националната и международната сигурност от използване на малки безпилотни летателни апарати (дронове).
  Отговорено в зала на 03/04/2015.
  20/03/2015
  Питане към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно заплаха за националната и международната сигурност от използване на малки безпилотни летателни апарати (дронове).
  Писмен отговор на 20/03/2015.
  27/03/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно намеренията на Министерството на правосъдието за промяна на статута на затвора в град Белене.
  Отговорено в зала на 27/03/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  03/04/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно масовата гибел на птици в езерото Сребърна.
  Писмен отговор на 03/04/2015.
  15/05/2015
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно неизпълнение на изискване на Закона за физическото възпитание и спорта.
  Отговорено в зала на 15/05/2015.
  22/05/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно неизпълнение на изисквания на Закона за физическо възпитание и спорта.
  Отговорено в зала на 22/05/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно оградените площи на ловните стопанства, като капани за масово избиване на животни.
  Отговорено в зала на 19/06/2015.
  26/05/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно разработване на методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци.
  Отговорено в зала на 26/05/2015.
  22/05/2015
  Питане към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно възможността за изграждане на допълнителен мост на р. Дунав и етапа на подготовката за реализация на тунела под връх Шипка.
  Писмен отговор на 22/05/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Христо Иванов, Министър на правосъдието относно прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ).
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  03/07/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно масово регистриране на специализирани предприятия, като инструмент за печелене на обществени поръчки.
  Отговорено в зала на 03/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно разширяване и модернизиране на дейността на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" към Министерството на земеделието и храните.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно аргументирани съмнения за ощетяване на Република България с цената на суровия петрол.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  12/06/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно мерки за възстановяване на горските пътища, пострадали от тежки камиони, извозващи дървен материал.
  Писмен отговор на 12/06/2015.
  26/06/2015
  Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно прилагане на Закона за народната просвета.
  Писмен отговор на 26/06/2015.
  19/06/2015
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно политиката на Министерството на културата по опазването на сградите - паметници на културата и прилагането на чл. 76 от Закона за културното наследство.
  Отговорено в зала на 19/06/2015.
  17/07/2015
  Питане към Владислав Горанов, Министър на финансите относно политиката на Министерството на финансите по отношение определянето на законната лихва, премахване на понастоящем санкционния й характер и възможността за диференциация на размера на законната лихва за забава на физически лица и търговци.
  Отговорено в зала на 17/07/2015.
  31/07/2015
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно разрешаване на проблема с ползване на имот частна държавна собственост за целите на добива от находище "Кремиковци" - гр. София.
  Писмен отговор на 31/07/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно проведена процедура по Закона за обществените поръчки, с № 00109-2015-0005, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
  Писмен отговор на 11/09/2015.
  18/09/2015
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно политика на "отворени врати" към гражданите на Министерство на отбраната, включително разширяването й чрез даване на достъп до парка на резиденция "Лозенец".
  Отговорено в зала на 18/09/2015.
  02/10/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно наличие на опасност от замърсяване на питейната вода на гр. София и околните селища, поради изграждащо се сметище в землището на с. Драгошиново, Самоковско, само на 800 м. до водосбора на язовир Искър.
  Писмен отговор на 02/10/2015.
  25/09/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно допълнителни проверки за незаконни регистрации на постоянен или настоящ адрес, извършени във връзка с предстоящите местни избори.
  Отговорено в зала на 25/09/2015.
  13/11/2015
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно увеличаване на влаковете по направление София - Перник, с оглед успокояване на автомобилния трафик през прохода Владая.
  Писмен отговор на 13/11/2015.
  19/02/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно модернизация на железопътна линия Видин - София и кандидатстване за финансиране по Механизма за свързване на Европа.
  Отговорено в зала на 19/02/2016.
  19/02/2016
  Питане към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно план за публикуване в Държавен вестник на заповедите на защитените зони по Директивата за местообитанията и осигуряване на адекватни обществени обсъждания.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  19/02/2016
  Питане към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно завършване на процеса на цифровизация на защитените територии в България и създаването на публична цифрова карта на защитените територии.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  05/02/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно обявяване на защитена зона Камчия BG0000116 и Ропотамо BG0001001 по Директивата за местообитанията и осигуряване на опазване на дюните.
  Отговорено в зала на 05/02/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно опазване на световно застрашените червеногуши гъски в защитените зони в България.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно надписи в голямата концертна зала на Централния военен клуб.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  18/03/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно проведена операция на МВР за разкриване на цех за нелегално производство на горива в гр. Летница.
  Отговорено в зала на 18/03/2016.
  08/04/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно състоянието и перспективите за развитие на Националния институт за недвижимо културно наследство.
  Отговорено в зала на 08/04/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно състоянието на минералните извори, които Министерството на околната среда и водите прехвърли безвъзмездно на Столична община.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  11/03/2016
  Питане към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно иновативна технология за обработване на битови отпадъци в общ. Бургас и ефекта от нейното приложение.
  Писмен отговор на 11/03/2016.
  18/03/2016
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно бездействие на Министерството на здравеопазването за решаването на проблем на собственици на имоти в района на Медицинския университет - София.
  Писмен отговор на 18/03/2016.
  08/04/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно реставрацията на Видинската синагога.
  Отговорено в зала на 08/04/2016.
  25/03/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
  Писмен отговор на 25/03/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно дейността на Работната група относно разработване на Методика за изготвяне на план - сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци.
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно прилагане на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ).
  Отговорено в зала на 01/04/2016.
  01/04/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно процедура за работа по приложение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
  Писмен отговор на 01/04/2016.
  08/04/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно състава на сформирания в министерството на външните работи екип за координация по кандидатурата на Република България за поста Генерален секретар на ООН.
  Писмен отговор на 08/04/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно античната улица до Западната порта на древна Сердика, която е превърната в паркинг.
  Отговорено в зала на 13/05/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.
  Отговорено в зала на 27/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно дейността на Министерството на правосъдието в областта на пенитенциарното дело - общо ръководство, планиране и контрол върху дейността по изпълнение на наказанията.
  Отговорено в зала на 20/05/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно разпределение на 8.1 млн. лв. от "Агенция по заетостта" на средства по схема "Обучения и заетост" - само една видинска фирма е получила одобрение за три работни места.
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  10/06/2016
  Питане към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно "Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа" от 1995 г.
  Писмен отговор на 10/06/2016.
  13/05/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно освобождаване от данък на сградите - културни ценности.
  Писмен отговор на 13/05/2016.
  20/05/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно приходите от такси за преминаване през мост "Нова Европа" на р. Дунав и възможността те да бъдат намалени.
  Писмен отговор на 20/05/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изграждане на интермодален терминал и концесиониране на пристанище "Център" и сградата на речната гара във Видин.
  Отговорено в зала на 01/07/2016.
  27/05/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние на пътищата към село Киреево, област Видин и необходимостта от неотложни ремонтни дейности.
  Писмен отговор на 27/05/2016.
  24/06/2016
  Питане към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно конкретни действия, които Столична община е предприела за развитието на минералните извори на територията на общината и конкретните резултати от тях.
  Отговорено в зала на 24/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно минералното находище в с. Сланотрън, общ. Видин.
  Отговорено в зала на 24/06/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно резултатите от изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Строително - монтажни дейности за разкриване сондажи на находище на минерална вода в гр. Симитли".
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно включване в регистъра на паметниците на културата на Античната улица от Ларгото до Западната порта на Антична Сердика и нейната реставрация и експониране.
  Писмен отговор на 10/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно некоректно отчитане на консумирана вода от потребителите и необходимостта от промени в Наредба № 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с цел повишаване на отговорността на оператора на ВиК услуги и подобряване на събираемостта на вземанията от некоректни потребители.
  Отговорено в зала на 24/06/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно неотложен ремонт на Пощенската станция в с. Градец, общ. Видин, собственост на "Български пощи" ЕАД.
  Отговорено в зала на 01/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно становище на Министерството на финансите за "Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони".
  Отговорено в зала на 15/07/2016.
  10/06/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно рисковото състояние на крепостта "Баба Вида".
  Отговорено в зала на 10/06/2016.
  24/06/2016
  Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно състоянието на Албутинския манастир и намеренията на Министерството на културата за неговото опазване и развитие.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  24/06/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно относно критериите за провеждане на нови конкурси за директори на общински училища.
  Писмен отговор на 24/06/2016.
  22/07/2016
  Питане към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно системата за управление, в т.ч. събиране и разходване, на продуктови такси и лицензионни възнаграждения за рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства в България.
  Отговорено в зала на 22/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно липсата на аптеки в селата и малките общински центрове.
  Отговорено в зала на 02/09/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
  Отговорено в зала на 01/07/2016.
  01/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно политиката на Министерството на образованието и науката относно жилищните проблеми на учени от БАН и преподаватели от Висшите училища в Република България.
  Отговорено в зала на 01/07/2016.
  08/07/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта от спешен ремонт на пътен участък на територията на община Бойница, част от Републиканската пътна мрежа.
  Отговорено в зала на 08/07/2016.
  09/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно причините, поради които криминално проявени лица, извършили множество доказани престъпления са на свобода и извършват нови престъпления.
  Отговорено в зала на 09/09/2016.
  02/09/2016
  Питане към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно напредъка по осъществяването на газовите връзки на Република България с Гърция, Турция, Румъния и Сърбия.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  21/10/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно опожаряването на земеделските земи и наложените санкции.
  Отговорено в зала на 21/10/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно пенсионното осигуряване на българите - служители на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно назначения на членове на Политическия кабинет към министър - председателя в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, Министър на правосъдието относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Николина Ангелкова, министър на туризма относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  22/07/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 22/07/2016.
  15/07/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно назначения на членове на Политическия кабинет към министъра в бордове на държавни и общински дружества.
  Писмен отговор на 15/07/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно статута и собствеността на трасето на бившата околовръстна жп линия на гр. София в участъка от ул. "Сребърна" ВТУ "Тодор Каблешков" и на терените около гара "Пионер".
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  09/09/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно нощния тормоз над гражданите на София от мотористи.
  Отговорено в зала на 09/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно политиката на правителството за целенасочена подкрепа на развитието на Северозападна България.
  Отговорено в зала на 30/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно разработване и приемане на Национална Стратегия за опазване на биологичното разнообразие и Национален план за нейното прилагане.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно индикативен план за публикуване в "Държавен вестник" на заповедите на защитените зони по Директивата за местообитанията.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно дългогодишно забавяне от Министерство на околната среда и водите на процедурата за обявяване на защитени зони Рила буфер по Директивата за дивите птици и Директивата за местообитанията.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно приемане на Наредба по чл. 54 от Закона за защитените територии за специализираните карта, регистър и информационна система на защитените територии.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно унищожаване на колония от застрашени птици гнездящи в ЗМ Поморийско езеро, 33 Поморийско езеро BG0000152.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно приходите на Министерството на младежта и спорта от дейности по Закона за хазарта и изразходването им за спортната база в държавните и общински училища.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно регулиране на цените на обществените превозни услуги на територията на Република България.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно неизпълнение от страна на държавата на договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно прехвърляне на държавния дял от "Международен панаир Пловдив" АД.
  Отговорено в зала на 28/10/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно съкращение на екипажа на моторен катер № 3, базиран във Видин.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно вноса на течни горива и списъка на данъчно задължените лица, длъжни да представят обезпечение, съгласно новоприетия Закон за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.
  Писмен отговор на 02/09/2016.
  09/09/2016
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно пропуск в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел за дейности за социално отговорно поведение по чл.10 а от Закона за хазарта.
  Отговорено в зала на 09/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно приходите в националния бюджет от хазартна дейност и целевото им изразходване за целите на спорта.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно наличие на статут на културна ценност на т.нар. "Царски конюшни", предмет на скандална разпоредителна сделка на абсурдно ниска цена и липса на гаранции за опазването им.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно постъпленията на Националния компенсационен жилищен фонд за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
  Отговорено в зала на 28/10/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно пропуск в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел за дейности за социално отговорно поведение по чл.10 а от Закона за хазарта.
  Отговорено в зала на 28/10/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно пропуск в Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10 а от Закона за хазарта.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  28/10/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно нарушаване на забраната за пряка реклама на хазартни игри и задълбочаване на хазартното поведение сред населението.
  Отговорено в зала на 28/10/2016.
  21/10/2016
  Питане към Вежди Рашидов, Министър на културата относно напредъка в политиката на Министерството на културата по отношение на въвеждане на конкурсното начало за всички длъжности в системата на ведомството.
  Отговорено в зала на 21/10/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика относно доразработване на "Целенасочена инвестиционна прoграма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони".
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно становище на Министерството на финансите относно "Целенасочена инвестиционна прoграма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони".
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Зорница Русинова, Министър на труда и социалната политика относно участието на Министерството на труда и социалната политика в разработването на "Целенасочена инвестиционна прoграма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони".
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  25/11/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доразработването на "Целенасочена инвестиционна прoграма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа - Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони", която бе представена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Министерския съвет на Република България през 2015 г.
  Писмен отговор на 25/11/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно дългосрочно опазване на дюни в защитена зона Камчия BG0000116.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно разваляне на договори за замяна на дюни в защитени зони Камчия BG0000116 и плаж Шкорпиловци BG0000100 за възстановяване на държавната собственост върху тях.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно отмяна на урбанизиране на заменени дюни в защитени зони Камчия BG0000116 и плаж Шкорпиловци BG0000100 и възстановяване на държавната собственост върху тях.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  02/12/2016
  Въпрос към Красен Кралев, Министър на младежта и спорта относно бъдещото развитие на национална конно-спортна база "Хан Аспарух" в София.
  Писмен отговор на 02/12/2016.
  16/12/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно спазване на изискванията на Наредба № 9 от 16.09.2011 г. на Министерството на земеделието и храните.
  Отговорено в зала на 16/12/2016.
  09/12/2016
  Въпрос към Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси относно спазване на изискванията на Наредба № 9 на МЗХ и Наредба № 37 на МЗ, създаващи проблеми на организаторите на столовото и бюфетно хранене на учениците.
  Писмен отговор на 09/12/2016.
  02/12/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно спазване на изискванията на Наредба № 37 на Министерство на здравеопазването.
  Писмен отговор на 02/12/2016.
  16/12/2016
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно намеренията на Министерството на културата за реконструкцията на Видинската Синагога.
  Отговорено в зала на 16/12/2016.
  13/01/2017
  Въпрос към Вежди Рашидов, Министър на културата относно оценка на обекта на Световното наследство "Старинен град Несебър" от Комитета за Световно наследство, след консултативната мисия, изпратена от ИКОМОС, във връзка с изготвен от организацията Технически преглед на доклада на българската държава за състоянието на "Старинен град Несебър".
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно мерки за задържане на уличения за нападението над жена в Берлинското метро и наказателно преследване по НК.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  13/01/2017
  Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно действия за изразяване на съпричастност и извинение за бруталния акт на нападение над жена, извършен в Берлинското метро от лице с вероятно българско гражданство.
  Писмен отговор на 13/01/2017.
  20/01/2017
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно обществени поръчки за рехабилитация на път в непосредствена близост до Атомната Електрическа Централа " Козлодуй".
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждане на тунел под прохода Петрохан.
  Писмен отговор на .
  20/01/2017
  Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно изграждане на тунел под прохода Петрохан.
  Писмен отговор на 20/01/2017.
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно правен и здравословен статус на три броя елени, собственост на Г. Т., които бяха изложени пред търговски обект "София Ринг Мол", и предприети мерки за защита на животните.
  Писмен отговор на .
  Предложения към законопроекти за второ четене
  18/11/2015
  02/09/2016
  Законопроект за концесиите
  Входящ номер: 654-04-256
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС