Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ
  СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ
  • Дата на раждане : 18/12/1980 Варна, България
  • Професия: юрист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%;
  • Изборен район: 2-БУРГАС;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: stefan.kenov@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Група за приятелство България - Узбекистан
  зам.-председател 09/04/2015 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  12/12/2014
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изграждане на заграждения в горските територии, улавяне на дивеч и отстрела му в заградени площи.
  Отговорено в зала на 12/12/2014.
  28/11/2014
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно приходите от ползването на дървесина и страничните ползвания от горските територии - държавна собственост /държавен горски фонд/ за периода 2007 - 2013 г и извършената дейност от държавните предприятия.
  Писмен отговор на 28/11/2014.
  17/02/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно спиране на дейността на териториалните поделения на Южноизточно държавно предприятие Сливен - Държавно горско стопанство Звездец, Малко Търново и Граматиково.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно изграждане на незаконни огради за отстрел на дивеч в горските територии.
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  20/02/2015
  Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно незаконните приходи от проституция и сводничество през 2014, 2013 и 2012 г..
  Писмен отговор на 20/02/2015.
  06/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно несъответствие в предоставянето на ваучери по държавна помощ, "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" и реално обработената площи и полагащото се гориво.
  Отговорено в зала на 06/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно несъответствие в предоставянето на ваучери по държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" и реално обработената площ и полагащото се гориво.
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  29/05/2015
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно несъответствие в предоставянето на ваучери по държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" и реално обработената площ и полагащото се гориво.
  Отговорено в зала на 29/05/2015.
  20/03/2015
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно искане за предоставяне на данни за произведени алкохолни напитки за периода 2011-2014г. в Република България.
  Писмен отговор на 20/03/2015.
  13/03/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно искане за предоставяне на данни за произведени алкохолни напитки за периода 2011-2014 г. в Република България.
  Писмен отговор на 13/03/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на републикански път ІІІ-7306/ІІ-73 Лозарево - Черница - Сунгурларе - Чубра - границата с обл. Сливен/.
  Писмен отговор на 17/07/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща обл. Монтана и обл. Видин.
  Писмен отговор на 17/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно ограничаване на нелегалното производство и търговия със спиртни напитки.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  10/07/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно повишаване на приходите от акциз върху бирата.
  Писмен отговор на 10/07/2015.
  31/07/2015
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно приходите от акциз върху спиртни напитки.
  Писмен отговор на 31/07/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно незаконен завод.
  Отговорено в зала на 11/09/2015.
  11/09/2015
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно незаконен завод.
  Отговорено в зала на 11/09/2015.
  05/02/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно приходите от акциз върху спиртните напитки.
  Писмен отговор на 05/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно разкрити престъпления по разпространяване и търговия с тютюневи изделия, за които не е платен акциз.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  25/03/2016
  Питане към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно политика по отношение на икономическия растеж на страната през 2016 г.
  Отговорено в зала на 25/03/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно приходите от акциз върху спиртните напитки.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  19/02/2016
  Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно превенция, контрол и налагане на административни наказания за нарушения, извършени в горските територии на Република България.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  26/02/2016
  Въпрос към Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите относно изпълнение на проекти по оперативна програма "Околна среда" от неправителствени организации.
  Писмен отговор на 26/02/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Божидар Лукарски, министър на икономиката относно искане за предоставяне на данни за износа на алкохолни напитки.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  30/09/2016
  Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно искане за предостаяне на данни за износа на алкохолни напитки.
  Писмен отговор на 30/09/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  14/10/2015
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС