Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Архив Народно събрание
  Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат
  РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
  РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ
  • Дата на раждане : 06/02/1977 София, България
  • Професия: икономист;
  • Езици: английски;руски;
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%;
  • Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ;
  • Участие в предишно НС:
  • E-mail: radoslav.stoychev@parliament.bg
  Парламентарна дейност
  43-то Народно събрание
  член 27/10/2014 - 26/01/2017
  Законодателна дейност
  Парламентарен контрол
  Въпрос към Светлана Жекова, служебен министър на околната среда и водите относно собствеността и арендата на язовирите на територията на страната.
  Писмен отговор на .
  Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно случаи на незаконно изградени и ползвани язовири.
  Писмен отговор на .
  17/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на второкласен път II - 62 Дупница - Самоков - Ихтиман.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  17/02/2015
  Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
  Отговорено в зала на 17/02/2015.
  17/07/2015
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно продължаващи посегателства върху селскостопанската продукция и умишлено унищожаването на посевите от слънчоглед и царевица, засети върху хиляди декари.
  Писмен отговор на 17/07/2015.
  04/09/2015
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно имоти на Специализираната болница за рехабилитация (СБР) в общ. Костенец.
  Отговорено в зала на 04/09/2015.
  19/02/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно възнагражденията на служителите във филиал "Момин проход" на "Специализирана болница за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД.
  Писмен отговор на 19/02/2016.
  02/09/2016
  Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно материалната база на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД, филиал Момин проход.
  Отговорено в зала на 02/09/2016.
  07/10/2016
  Въпрос към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно изграждане на бежански центрове в гр. Самоков и други общини в Софийска област.
  Писмен отговор на 07/10/2016.
  Предложения към законопроекти за второ четене
  Решения и становища по чл.154 от ПОДНС
  Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС